"ถั่งเช่าต้องเราเท่านั้น"

ถั่งเช่า (Chong cao) หรือ ตังถั่งเช่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Ophiocordyceps sinensis
จัดเป็นสมุนไพรจีน ซึ่งมีความหมายว่า “หญ้าหนอน”
หรือ “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า”
สามารถพบได้ในทิเบต มณฑลชิงไห่ มณฑลเสฉวนและอีกหลายมณฑล

ภาพตัวอย่างสินค้าบางส่วน

สมุนไพรในใจคุณ

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา

สมุนไพรจีน

ยาจีนเป็นสารประกอบประเภทยาที่ใช้ในการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค ของแพทย์แผนโบราณจีน ที่สำคัญมาจากสมุนไพรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาแปรรูป

ใส่ใจสุขภาพคุณ

คนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้